For my frens…

apakah benda yang saya jingjing itu

tettttttttttt! bukan files lah…

teka lagi dan lagi….

Comment: 24