Tod’s KLCC 30% – 50% off!

 

IMG-20120618-00449

Bandar Kuala Lumpur-20120618-00450

Bandar Kuala Lumpur-20120618-00451

IMG-20120619-00453IMG-20120619-00454Bandar Kuala Lumpur-20120619-00455

Bandar Kuala Lumpur-20120619-00460Bandar Kuala Lumpur-20120619-00456Bandar Kuala Lumpur-20120619-00459Bandar Kuala Lumpur-20120619-00461

den boli loafers orange tu hah…

dibeli kerna remuk rendam merajuk pada sang suami yang terlampau busyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

dulu ler, aritu aritu….

Comment: 18